Πολιτική Απορρήτου

Η DR Electronics & Electrics αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων  των καταναλωτών, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.